<% @ LANGUAGE="VBSCRIPT" %> <% Option Explicit Dim recipient, subject, allevars, mymail, x, status, re, isValidEmail Dim isNaamVerkeerd, isEmailVerkeerd, isOnderwerpVerkeerd, isBerichtVerkeerd isValidEmail = True 'Verzamel alle velden van het formulier. Deze komen vervolgens in de body van de email te staan. allevars = "" 'For each x in Request.Form ' allevars = allevars & x & "=""" & TRIM(Request(x)) & """" & vbcrlf 'Next allevars = "Naam: " & TRIM(Request.Form("naam")) & vbcrlf allevars = allevars & "Email: " & TRIM(Request.Form("email")) & vbcrlf allevars = allevars & "Telefoon: " & TRIM(Request.Form("telefoon")) & vbcrlf & vbcrlf allevars = allevars & "Onderwerp: " & TRIM(Request.Form("onderwerp")) & vbcrlf & vbcrlf allevars = allevars & "Bericht: " & vbcrlf & TRIM(Request.Form("bericht")) & vbcrlf & vbcrlf If request.Form("send") <> "" Then 'TODO sanity check vars + regex email addresss isValidEmail = False Set re = new RegExp 're.pattern = "^\w+@[a-zA-Z_]+?\.[a-zA-Z]{2,3}$" re.IgnoreCase = False re.Pattern = "^[a-zA-Z][\w\.-]*[a-zA-Z0-9]@[a-zA-Z0-9][\w\.-]*[a-zA-Z0-9]\.[a-zA-Z][a-zA-Z\.]*[a-zA-Z]$" isValidEmail = re.Test(TRIM(Request.Form("email"))) If Len(TRIM(Request.Form("naam"))) = 0 Or Len(TRIM(Request.Form("naam"))) > 50 Then isNaamVerkeerd = True End If If Len(TRIM(Request.Form("email"))) = 0 Or Len(TRIM(Request.Form("email"))) > 100 Then isEmailVerkeerd = True End If If Len(TRIM(Request.Form("onderwerp"))) = 0 Or Len(TRIM(Request.Form("onderwerp"))) > 100 Then isOnderwerpVerkeerd = True End If If Len(TRIM(Request.Form("bericht"))) = 0 Or Len(TRIM(Request.Form("bericht"))) > 3000 Then isBerichtVerkeerd = True End If If isValidEmail And Not isNaamVerkeerd And Not isEmailVerkeerd And Not isOnderwerpVerkeerd And Not isBerichtVerkeerd Then subject = "Bericht van de Brabant Rubber website" Set myMail = Server.CreateObject( "CDONTS.NewMail" ) myMail.From = request("email") myMail.To = "info@brabantrubber.nl" myMail.Cc = "" myMail.Bcc = "" MyMail.Subject = subject myMail.Body = allevars myMail.Send Set myMail = Nothing status = 1 End If End If %> Brabant Rubber Contact
   
Home
Rubber profielen
Pakkingen & Afdichtingen
Plaatrubber
Spons- en Celrubber
Trillingdempers
Slangen
Fenders & Stootblokken
Service Center & Produktie
Rubber matten
Antivermoeidheidsmatten
Stalmatten
Schuimrubber & Polyether
Rubber tegels
Speelplaatstegels
Rubber vloeren
Sport- en fitnessvloeren
 
 
Voor productaanvragen of informatie neem contact met ons op:

Wij zijn u graag van dienst !

Voor al uw vragen op het gebied van rubber en kunststof dan kunt u contact met ons opnemen. Onderstaand treft u onze contactgegevens:


<% If status = 1 Then %>
Uw bericht is verzonden... <% Else %>
Tel: (0499) 37 97 00
Fax: (0499) 37 97 01
E-mail info@brabantrubber.nl
 

Wilt u liever zelf langs komen voor (technisch) advies of het afhalen van leveringen dan kunt u bij ons terecht op een van onderstaande vestigingslocaties:

Let op: Per 1 september 2016 zijn wij verhuisd van onze locatie in Best. Vanaf dan zijn wij u graag van dienst op onze vestiging in Papendrecht.

(Technisch) advies, productie en afhalen i.o.:
Ketelweg 41
3356 LD Papendrecht

Stuur een bericht naar Brabant Rubber

<% If isNaamVerkeerd Then %>
Vul alstublieft een naam in (max 50 tekens)
<% End If %> Vul uw naam in:
" />
<% If isEmailVerkeerd Then %>
Vul alstublieft een geldig e-mail adres in (max 100 tekens)
<% ElseIf Not isValidEmail Then %>

Vul alstublieft een geldig e-mail adres in
<% End If %> E-mail adres:
" />
Telefoon (optioneel):
" maxlength="20" />
<% If isOnderwerpVerkeerd Then %>
Vul alstublieft een onderwerp in (max 100 tekens)
<% End If %> Onderwerp:
" maxlength="100" />
<% If isBerichtVerkeerd Then %>
Vul alstublieft een bericht in (max 3000 tekens)
<% End If %> Vul uw bericht in:


Wij leveren aan Bedrijven & Particulieren in heel Nederland en BelgiŽ

<% End If %>
 
• Tel: (0499) 37 97 00 • Fax: (0499) 37 60 52
info@brabantrubber.nl